DOSTĘPNOŚĆ

RODO

3 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której uczeń klasy V Oliwier Kasprzyk odebrał Tytuł ,,AMBASADORA SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2017” oraz Mini Patent Urzędu Patentowego RP. Oliwier wziął udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów , którego organizatorami są Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczeń przystąpił do konkursu w kategorii ,,wynalazek lub inne rozwiązania techniczne” wykonując projekt ,,T.E.Ł.M. Trójkołowy Elektryczny Łazik Magnetyczny” . Oryginalność pomysłu, element nowatorski, jakość wykonania i użyteczność pozwoliła jury na przyznanie Oliwierowi głównej nagrody. Ponadto szkoła otrzymała tytuł ,,Ambasady Szkolnych Wynalazców”. Mocno zaangażowani w motywowanie i wspieranie ucznia byli nie tylko nauczyciele ale także rodzice, którym gratulujemy i dziękujemy.

Gratulujemy Oliwierowi ogromnego sukcesu i oczekujemy na kolejne wynalazki!

Skip to content